Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Exameneenheid IT/1 Oriëntatie op leren en werken

26-1-2018
IT/1Oriëntatie op leren en werkenGL / TL
1De kandidaat heeft inzicht in de plaats en mogelijkheden van ICT en informatica in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.X
2De kandidaat kan een bewuste keuze maken voor een beroep en een vervolgopleiding op grond van eigen capaciteiten en interesses en mogelijke opleidingen en beroepen.X

 

In het rechtermenu staat een interpretatie van elk van de eindtermen uit deze exameneenheid.