Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

De power user

3-3-2016

De scheiding tussen de ICT-specialist en de ICT-gebruiker komt in organisaties op grote schaal voor. ICT-specialisten maken vaak deel uit van een apart organisatieonderdeel, terwijl de gebruikers voorkomen in nagenoeg alle organisatieonderdelen. In het persoonlijke leefdomein is de rol van gebruiker prominent, hoewel een enkele thuisgebruiker ook specialistentaken uitvoert. Men name in organisaties leidt een al te strikte scheiding tussen specialist en gebruiker vaak tot communicatieproblemen. Als gevolg daarvan kennen veel organisaties rollen of functies tussen de ICT-specialist en de gebruiker. Een voorbeeld daarvan is de power user, die als gebruiker zijn medegebruikers functionele ondersteuning biedt bij het gebruik van informatiesystemen, die een aantal operationele beheertaken uit kan voeren en die gesprekspartner is voor ICT-specialisten. Een power user is geen ICT-specialist, maar een gebruiker die vooral goed op de hoogte is van de informatieverwerkende en communicatieve taken van zijn medegebruikers.