Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

De mediakundige

3-3-2016

Een andere rol die in de loop van de tijd is ontstaan, is die van mediakundige of communicatiedeskundige. Hierbij gaat het om het vormgeven van communicatie- of media-uitingen door organisaties ten behoeve van andere organisaties of het grote publiek. In veel gevallen wordt daarbij gebruikgemaakt van moderne, digitale communicatiekanalen. Vaardigheid in het ontwikkelen (of op zijn minst specificeren en/of ontwerpen) van media-uitingen is voor veel beroepen van belang.