Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

De ICT-specialist

3-3-2016

Het ontwerp en de ontwikkeling van informatiesystemen hoort traditioneel tot het domein van ICT-specialisten. Dat laat onverlet dat vooral gebruikers die als gesprekpartner van de ICT-specialist optreden, dienen te beschikken over elementaire kennis van en inzicht in ontwerpprincipes, al was het maar om dezelfde taal als de ICT-specialist te spreken. Bovendien worden informatiesystemen in organisaties meestal in samenwerking met gebruikers ontwikkeld. Om te kunnen participeren in een dergelijk samenwerkingsverband is het noodzakelijk op zijn minst enig idee te hebben hoe het ontwerp en de ontwikkeling van informatiesystemen plaatsvindt.