Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Achtergronden van het vak

3-3-2016

Informatie en communicatie zijn belangrijke pijlers van het maatschappelijk verkeer. Zonder de beschikbaarheid van informatie en communicatie met anderen is het nagenoeg onmogelijk als mens te functioneren. Veel beroepstaken vereisen dat de beroepsbeoefenaar kan beschikken over juiste, volledige en tijdige informatie over de context waarin de beroepstaak wordt uitgevoerd. In het verleden vond uitwisseling van informatie in bedrijven en instellingen plaats door middel van papieren documenten, memo's, formulieren en face-to-face contacten tussen collega's. Sinds de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie worden hiertoe meer en meer digitale middelen ingezet en verdwijnen de traditionele media naar de achtergrond. Het geheel van digitale middelen, functionaliteiten, documentatie en procedures rondom de informatievoorziening wordt een informatiesysteem genoemd. Ook in het dagelijks leven wordt informatie meer en meer door middel van informatiesystemen verkregen.

Om informatiesystemen vorm te geven zijn middelen noodzakelijk – niet alleen hard- en software, maar ook documentatie, instructies, procedures, trainingsmaterialen, faq-lijsten, enzovoorts. Daarnaast zijn mensen nodig die informatiesystemen kunnen ontwikkelen, kunnen beheren en gebruiken. Daartoe is inzicht nodig in de werking van ICT-middelen enerzijds en de wijze waarop informatiesystemen gebruikt kunnen worden anderzijds.

Eerstgenoemd inzicht is voorbehouden aan ICT-specialisten, die beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot de ongestoorde werking van ICT-middelen, maar ook met betrekking tot het aanbrengen van wijzigingen op de werking van ICT-middelen. Het gebruik van informatiesystemen is voorbehouden aan wat men de gebruikers noemt. Gebruikers dienen daarbij over vaardigheden te beschikken om de informatieverwerkende en communicatieve taken in hun werk of daarbuiten uit te voeren. Power users zijn gebruikers die meer dan gemiddelde kennis en inzicht hebben in deze taken, hun collega's ondersteunen met het gebruik van informatiesystemen en deelnemen in informatiesysteemontwikkelingsprojecten. Andere gebruikers hebben bovengemiddeld verstand van communicatie en de media die daarbij gebruikt kunnen worden. Zij zijn mediakundige of communicatiedeskundige.

Het vak informatietechnologie richt zich op elk van de drie genoemde rollen.