Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Afstemmingssuggesties

16-3-2016

In onderstaand overzicht wordt een aantal suggesties gegeven voor verbanden tussen de eindtermen van informatietechnologie en onderwijsactiviteiten uit de gemengde en theoretische leerweg. De eindtermen van exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden blijven in dit overzicht buiten beschouwing.

EindtermSuggestie
1    ICT in beroepenLoopbaanoriëntatie en -begeleiding ​
2    Beroepskeuze en vervolgopleidingen
17  KantoorautomatiseringAlle vakken: gebruik van officepakketten
18  Ondersteuning van onderzoekAlle vakken en sectorwerkstuk: een onderzoek doen
19  Gebruikersondersteuning 
20  Projectmatig werken 
21  De rol van ICT in de maatschappijMaatschappijleer: de rol van (massa)media ​
22  Normen en waarden
23  Nieuwe ontwikkelingen 
24  Hardwarearchitectuur 
25  Computernetwerken 
26  Netwerkbeveiliging 
27  Printmedia

Beeldende kunstvakken: vormgeving

Nederlands: webteksten schrijven

28  Digitale media
29  Driedimensionaal ontwerpenWiskunde: aanzichten en driedimensionale coördinaten
30  InformatiestromenEconomie: het beschrijven van een productieproces
31  Databases 
32  Programmeren