Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Afstemming met andere vakken

16-3-2016

Het vak informatietechnologie leent zich op onderdelen goed voor integratie met zowel andere algemeen vormende vakken als met beroepsgerichte profielen. Een school kan deze integratie kan zich op verschillende niveaus vormgeven. Deze niveaus worden in de onderstaande figuur in beeld gebracht.

 

Afstemmingsniveaus.jpg 

 

Het verdient aanbeveling vakintegratie niet meteen op het hoogst mogelijke niveau na te streven, maar de opeenvolgende niveaus een voor een te doorlopen.