Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Alle voorbeeldtoetsen

13-2-2018

​​​​Binnenkort worden op deze pagina voorbeeldtoetsen geplaatst. Deze toetsen kunnen functioneren als illustratie van het niveau dat in het examenprogramma wordt beschreven en als inspiratie voor uw eigen toetsen. 

Contactpersoon