Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Scholing

15-1-2019

​​Het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo wordt ingevoerd met ingang van 1 augustus 2019 voor de leerlingen die op dat moment in het vierde leerjaar havo of vwo zijn toegelaten.

Inleiding

Het nieuwe examenprogramma bevat kern- en keuzethema's. Hiervoor worden/zijn modules ontwikkeld. Een lesmodule bevat leer- en toetsmateriaal waarmee een kern-  of keuzethema van het examenprogramma kan worden gedoceerd. De modules voor de keuzethema's worden ontwikkeld door ontwikkelteams. Een ontwikkelteam bestaat uit docenten en een vakdidacticus en is verbonden aan een regionaal steunpunt.

Om docenten te informeren over het nieuwe programma en te scholen in het gebruik van de nieuwe modules worden verschillende activiteiten georganiseerd. Over keuzethema's en de bijbehorende modules wordt onder andere scholing aangeboden door de verschillende steunpunten. Daarnaast zijn er ook landelijke initiatieven.

Scholingsoverzicht

Hieronder overzichten van:

Scholingsorganisaties

Landelijk/regioSteunpunt
​Amsterdam​It's Academy
Eindhoven
​NoordSciencelinx
​NijmegenPUC of Science
Twente​Beta-oost
​Utrecht​U-Talent
Delft / LeidenOnderwijsnetwerk Zuid-Holland
Landelijke conferentie


Presentaties van conferenties

Voor een overzicht van scholingsactiviteiten kunt u ook terecht op de agenda. De afgelopen tijd hebben al bijeenkomsten plaatsgevonden. Bekijk hieronder de presentaties van deze conferenties.

20 sept 2017

Kick off bijeenkomst:
- presentatie Netwerken
- presentatie Nieuwtjes in context
- presentatie Physical Computing
-
presentatie User Experience
-
presentatie Handreiking bij het schoolexamen, concept van de verplichte domeinen

6 februari 2018Bijeenkomst in Leeuwarden
- presentaties
10 juni 2018

Kick Further bijeenkomst:
- workshop Computational Science
- workshop Netwerken
- workshop Physical Computing
- workshop Gaming
- workshop User Experience


Scholingsactiviteiten 2018-2019

Hieronder vindt u het overzicht van nascholing aangeboden vanuit de regionale steunpunten (samenwerking universiteiten en hogescholen) en de methoden Instruct en Informatica-Actief.

Na het overzicht staat een korte toelichting op de inhoud van ieder van de activiteiten.

Datum Onderwerp

Praktische info 

9 oktober 2018

16.00-19.00 uur (bijeenkomst 1)

PLG Robotica

U-talent Utrecht

10 oktober 2018 Grondslagen I

Instruct

Amersfoort

17 oktober 2018

(bijeenkomst 1)

PLG Nieuwe Informatica

Regionaal Steunpunt Zuid-Holland

Delft/Leiden

6 november 2018

Nascholing Big Data en Domein C

Regionaal Steunpunt Zuid-Holland

Leiden

16 nov 2018 (bijeenkomst 1) PLG Informatica

Bètasteunpunt Groningen

​21 november (bijeenkomst I)

​PLG Nieuwe informatica

Regionaal Steunpunt Zuid-Holland

Delft

12 december 2018 Grondslagen II

Instruct Utrecht

14 januari 2019 16.00 – 19.30 uur

Docentennetwerk Utrecht

U-talent Utrecht /

Universiteit Utrecht

​23 januari 2019​Conferentie Twents Meesterschap met een workshop overUser Experience: “De gebruiker centraal”

Pro-U / Universiteit Twente

Enschede

31 januari 2019

15.00 -18.00 uur (bijeenkomst 1)

Programmeren in de klas met Python

U-talent Utrecht

Universiteit Utrecht

8 februari 2019

Gebruikersdag Informatica-Actief

Informatica-Actief

13 februari 20193i Workshop: Domein C en EInstruct Utrecht
14 maart 2019​3i Workshop Grondslagen IInstruct Utrecht
14 maart 2019BètaOntwerpEventTU Delft en RU Nijmegen
17 april 2019 3i Docentendag Instruct

15 mei 2019

16.00 – 19.30 uur

Docentennetwerk Utrecht

U-talent Utrecht

Universiteit Utrecht

​17 juni 2019​3i Workshop Grondslagen II​Instruct Utrecht
Voorjaar 2019

Arduino voor

gevorderden / Physical Computing

Bètapartners

Amsterdam

Voorjaar 2019

Nascholing domein E

(Architectuur)

Regionaal Steunpunt Zuid-Holland

Delft/Leiden

Voorjaar 2019

Nascholing domein F

(Interactie)

Regionaal Steunpunt Zuid-Holland

Delft/Leiden


Toelichting op het programma

PLG Robotica Utrecht (eerste bijeenkomst: 9 oktober 2018)

Het doel van deze PLG is om met de deelnemers ervaring op te doen, deskundigheid te ontwikkelen en een plan van aanpak te ontwikkelen voor robotica activiteiten binnen de eigen school. We richten ons daarbij met name op een doorgaande lijn voor de havo. Centraal staan twee robotwedstrijden: de First Lego League (FLL) voor de onderbouw en de First Tech Challenge (FTC) voor de bovenbouw. Daarnaast kunnen deelnemers hun ervaringen met andere robot-projecten inbrengen.

PLG Nieuwe Informatica (eerste bijeenkomst: 17 oktober 2018) 

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in. Daarom starten we een Professionele Leergemeenschap (PLG) Nieuwe Informatica. Tijdens deze acht bijeenkomsten in het seizoen 2018-2019 willen we vooral lesmateriaal verzamelen en evalueren ter ondersteuning van dit nieuwe examenprogramma. Waar het kan proberen we het lesmateriaal uit in de klas en delen we deze ervaringen. De PLG bestaat uit 5 tot 10 informatica-docenten. Op basis van de behoefte vanuit deze docenten wordt vormgegeven aan de PLG. Er is veel ruimte om ideeën en materialen met elkaar uit te wisselen. Waar nodig wordt expertise van buiten gezocht.

PLG Informatica Groningen (eerste bijeenkomst: 16 november 2018)

In deze PLG wisselen we ervaringen uit, en is er ook gelegenheid voor inhoudelijke verdieping in relevante thema's en het gezamenlijk ontwerpen van toetsen, PTA's en nieuw lesmateriaal, toetsen en praktische opdrachten. Aan het eind van de PLG zullen deelnemers hun didactisch repertoire hebben uitgebreid en zullen ze nieuw les- en toetsmateriaal hebben ontwikkeld. Het gaat om 4 bijeenkomsten.

Grondslagen II (12 december 2018)

In deze workshop leer je alles over eindige automaten en grammatica's. We gaan diep op de lesstof in, en behandelen in het bijzonder de valkuilen en andere lastige punten. Je staat straks goed voorbereid voor de klas! De onderwerpen die de revue passeren zijn: 

 • Eindige automaten inzetten als controlemiddel
 • Een systeem beschrijven met een eindige automaat
 • Eindige automaten gebruiken als hulpmiddel bij het ontwerpen van een systeem
 • De Turingmachine
 • Reguliere expressies
 • Grammatica's schrijven en toepassen
 • Grammatica's als hulpmiddel voor het beschrijven van een formele taal

Docentennetwerk Utrecht (14 januari en 15 mei 2019)

U-Talent brengt docenten informatica uit de regio bij elkaar in het Docentennetwerk informatica. Op een informele manier presenteren we ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar. Het netwerk is bedoeld als "regionale vaksectie", omdat op de meeste scholen slechts één informaticadocent is.

Programmeren in de klas met Python (eerste bijeenkomst: 31 januari 2019)

Deze nascholing bestaat uit 6 tweewekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Geen droge theorie, maar veel praktijk. Het is een individuele cursus, dus je bepaalt zelf je tempo. In korte tijd leer je de basisbeginselen van Python. De laatste twee lessen worden besteed aan mogelijkheden om Python toe te passen in je eigen lessen.

3i Docentendag (17 april 2019)

Ieder jaar wordt er voor Informatica docenten in het voorgezet onderwijs een Inspiratie dag georganiseerd. Tijdens deze dag worden er presentaties over actuele onderwerpen en workshops over het nieuwe lesmateriaal gegeven. Het programma bevat ook de feestelijke prijsuitreiking van de 3i Award.

 

Contactpersoon