Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein Q: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica

15-1-2019

Eindtermen

Maatschappelijke invloed

De kandidaat kan positieve en negatieve effecten van informatica en de genetwerkte samenleving op individueel en sociaal leven verklaren en voorspellen.
 

Juridische aspecten

De kandidaat kan juridische aspecten van de toepassing van informatica in de samenleving analyseren. 
 

Privacy

De kandidaat kan effecten van technische, juridische en sociale maatregelen voor privacygerelateerde kwesties onderzoeken. 
 

​Cultuur

De kandidaat kan redeneren over de invloed van informatica op culturele uitingen.

 

Planning

Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Contactpersoon