Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein O: Usability

15-1-2019

Eindtermen

Gebruikersinterfaces

De kandidaat kan de werking van gebruikersinterfaces beschrijven en verklaren aan de hand van cognitieve en biologische modellen.


Gebruikersonderzoek

De kandidaat kan gebruikersinterfaces van digitale artefacten evalueren via gebruikersonderzoek.


Ontwerp

De kandidaat kan elementen van een gebruikersinterface ontwerpen.

​​

Planning

Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.​

Contactpersoon