Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein N: Security

15-1-2019

Eindtermen

Risicoanalyse

De kandidaat kan risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden in een ICT-toepassing analyseren en kan daarbij zowel technische als menselijke factoren betrekken.
 

​Maatregelen

De kandidaat kan keuzen voor technische en organisatorische maatregelen ter vergroting van de security verklaren.

Planning

Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Contactpersoon