Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein L: Netwerken

15-1-2019

​Eindtermen

Netwerkcommunicatie

De kandidaat kan de manier waarop netwerkcomponenten met elkaar communiceren beschrijven en analyseren, en kan schalingseffecten bij communicatie herkennen, er voorbeelden van geven en de gevolgen ervan uitleggen. 
 

Internet

De kandidaat kan de basisprincipes van het internet als netwerk uitleggen en aangeven welke gevolgen dit heeft voor toepassingen en voor gebruikers.
 

Distributie

De kandidaat kan vormen van samenwerking en verdeling van functies en gegevens in netwerken beschrijven. 
 

Netwerksecurity

De kandidaat kan gevaren van inbreuk op gedistribueerde functies en gegevens analyseren, en maatregelen adviseren die deze inbreuk tegengaan.

​​

Planning

Voor dit keuzedomein is het najaar van 2018 een ontwikkelteam gestart om een module en lesmateriaal te ontwikkelen. De module wordt naar verwachting in het vroege voorjaar van 2019 gepubliceerd.​

Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Beschrijving van de module​

Het keuzethema Netwerken heeft als context: het Internet of Things (IoT). Het motto van het lesmateriaal is: het IoT, dat maak je zelf. Net als bij het web zijn er veel mogelijkheden voor leerlingen om zelf toepassingen voor het IoT te maken. In het lesmateriaal ligt de nadruk op de communicatie aan de “edge” van het IoT: van Thing (IoT-knoop) naar het Internet. Hiervoor worden verschillende soorten radioverbindingen en protocollen gebruikt. Het IoT-edge-deel kan uiteindelijk in een (eind)project gecombineerd worden met andere elementen van een IoT-toepassing, zoals een web-app als IoT-interface, waarbij onder meer databases, externe diensten en “user experience” een rol spelen.


 

 

Contactpersoon