Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein K: Computerarchitectuur

15-1-2019

​Eindtermen

Booleaanse algebra

De kandidaat kan rekenen met formules in Booleaanse algebra.
 

Digitale schakelingen

De kandidaat kan eenvoudige digitale schakelingen op bit-niveau construeren.
 

​Machinetaal

De kandidaat kan een eenvoudig programma in machinetaal schrijven aan de hand van de beschrijving van een instructieset-architectuur. 

 

Variatie in computerarchitectuur

De kandidaat kan variatie in computerarchitectuur verklaren in termen van technologische ontwikkelingen en toepassingsdomeinen.


 

Planning

Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Contactpersoon