Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein J: Programmeerparadigma's

15-1-2019

Eindtermen

Alternatief programmeerparadigma

De kandidaat kan van minimaal één extra programmeerparadigma de kenmerken beschrijven en kan programma’s volgens dat paradigma ontwikkelen en evalueren.

 

Keuze van een programmeerparadigma

De kandidaat kan voor een gegeven probleem een afweging maken tussen paradigma’s voor het oplossen ervan.


Planning

Voor dit keuzedomein worden twee modules met lesmateriaal ontwikkeld​:

  • Functioneel programmeren: dit team is begin 2018 gestart en publiceert zijn module in het voorjaar van 2019
  • Object-georiënteerd programmeren: dit team​ is in april 2018 gestart.​

Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Beschrijving van de module​​ Functioneel programmeren

De module introduceert de belangrijkste programmeerparadigma's en werkt het paradigma functioneel programmeren verder uit aan de hand van de taal Elm. Deze taal is geschikt om de basisconcepten van 'klassiek' functioneel programmeren te leren (Haskellstijl), maar ook om op een compacte manier websites te bouwen. In het toepassingendeel bouwen de leerlingen op basis van voorbeelden een aantal interactieve webpagina's. 

Beschrijving van de module​ Object-georiënteerd programmeren

Het hoofdthema in deze module is het ontwikkelen van een eigen game. De module wordt ontwikkeld voor de keuzedomeinen:

De leerlingen leren werken met het alternatieve programmeerparadigma object-georiënteerd programmeren en maken hun werk in Javascript met behulp van de laagdrempelige bibliotheek P5 (Processing;https://p5js.org).

De module zal bestaan uit drie blokken (af te sluiten met een PO of eventueel een toets):

  1. Kennismaken met P5 en Javascript en opfrissen van een aantal programmeerprincipes
  2. Programmeren met objecten in de context game
  3. Ontwerp (-aspecten) van games inclusief toepassing​​​
Contactpersoon