Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein H: Databases

15-1-2019
Eindtermen

Informatiemodellering

De kandidaat kan een informatiemodel opstellen voor een eenvoudige praktische situatie en aan de hand.
 

Database paradigma's

De kandidaat kan naast het relationele paradigma ten minste één ander databaseparadigma beschrijven en kan voor een concrete toepassing de geschiktheid van de betreffende paradigma's afwegen. 
 

Linked data

De kandidaat kan in een toepassing data uit verschillende databases (databronnen) met elkaar in verband brengen.
 

Planning​

Het team Databases is vlak voor de zomer 2018 gestart en publiceert zijn module in juni 2019.​

Voor dit keuzedomein is vlak voor de zomer van 2018 een ontwikkelteam gestart om een module en lesmateriaal te ontwikkelen. De module wordt naar verwachting in juni 2019 gepubliceerd. Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen

Beschrijving van de module

De nadruk bij het keuzethema Databases ligt op het gebruik en ontwerpen van (eenvoudige) relationele databases.

  • SQL - formuleren van queries voor een relationele database;
  • E-R modelleren - van probleemstelling tot het ontwerp van een (genormaliseerde) relationele database;
  • NoSQL databases - wat zijn dit, en wanneer en hoe gebruik je deze aanpak?

Daarnaast komen andere soorten (“NoSQL”) databases aan de orde, bijvoorbeeld MongoDB en IndexedDB. 

Een deel van de opdrachten vindt plaats met behulp van een online leeromgeving.​

Contactpersoon