Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein G: Algoritmiek, berekenbaarheid en logica

15-1-2019

​​Eindtermen

Complexiteit van algoritmen

De kandidaat kan (havo:) van gegeven algoritmen de complexiteit vergelijken, en kan klassieke 'moeilijke' problemen herkennen en benoemen.

De kandidaat kan (vwo:) het verschil tussen exponentiële en polynomiale complexiteit uitleggen, kan algoritmen op basis hiervan onderscheiden, en kan klassieke 'moeilijke' problemen herkennen en benoemen.

 

Berekenbaarheid

De kandidaat kan berekeningen op verschillende abstractieniveaus karakteriseren en relateren, en kan klassieke onberekenbare problemen herkennen en benoemen.

 

Logica

De kandidaat kan eigenschappen van digitale artefacten uitdrukken in logische formules

 

Planning

Voor dit keuzedomein is vlak voor de zomer van 2018 een ontwikkelteam gestart om een module en lesmateriaal te ontwikkelen. De module wordt naar verwachting in het vroege voorjaar van 2020 gepubliceerd. Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Beschrijving van de module

Algoritmiek, Berekenbaarheid en Logica is één van de keuzethema’s in het nieuwe examenprogramma. Het bouwt voort op de introductie van algoritmiek in het kernprogramma en laat de leerlingen in verschillende contexten leren wat de complexiteit van algoritmen is. Daarbij staat het analyseren van algoritmen centraal. Ook leren leerlingen hoe logica kan worden gebruikt om digitale eigenschappen van artefacten te beschrijven.​

Contactpersoon