Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Voorbeeldspecificaties Domein B

12-2-2018
​​​​​​​​​B1: Algoritmen​
De kandidaat kan:
 • een gegeven oplossingsrichting voor een probleem weergeven als een ​ alg​oritme. Hierbij wordt verwacht dat kandidaten een algoritme op een gestructureerde wijze kunnen weergeven met bijvoorbeeld een​ ​flowchart of in pseudocode.
 • ​​​een gegeven digitaal artefact modelleren met behulp van een algoritme.
 • het gedrag van een programma onderzoeken via het onderliggende algoritme, en zo problemen (bijvoorbeeld fouten of inefficiëntie) herleiden tot aspecten van dat algoritme.
 • een aantal standaardalgoritmen herkennen en gebruiken.
  • ​Kandidaten kennen standaardalgoritmen voor elementaire numerieke operaties zoals minimum en maximum bepalen, sommeren, en ten minste twee andere doelen zoals zoeken, sorteren, datacompressie en graafalgoritmen (bijvoorbeeld routebepaling).
  • Kandidaten kennen bij tenminste één doel ten minste twee standaardalgoritmen.
 • de correctheid van een gegeven algoritme onderzoeken, en algoritmen (waaronder standaardalgoritmen), vergelijken met betrekking tot efficiëntie.
  • Formele bewijzen van de correctheid van een algoritme, bijvoorbeeld met behulp van post- en precondities en invarianten van herhalingslussen, zijn niet noodzakelijk.
  • ​Absolute uitspraken over efficiëntie van een algoritme in termen van complexiteitsklassen komen aan bod in keuzedomein G​. ​

​B2: Datastru​​cturen

De kandidaat kan:​
 • meerdere (abstracte) datastructuren herkennen, onderling vergelijken en beoordelen op toepasbaarheid. Het gaat in elk geval om tupels, records, rijen en lijsten.
  • vwo: ook ​ bomen​​.
  • ​​Implementatie van een samengesteld datatype met behulp van datastructuren en elementaire datatypen in een programmeertaal maakt deel uit van domein D​.
  • Efficiëntie en elegantie​​ komen hierbij aan de orde in samenhang met algoritmen.

B3: Eindige automaten​

De kandidaat kan:​
 • eindige automaten gebruiken voor het karakteriseren van een digitaal artefact.
  • Hierbij kan de kandidaat ten minste de termen toestand en overgang gebruiken. De overgangen zijn alleen deterministisch van aard.
  • vwo: De kandidaat kan inschatten of een eindige automaat een geschikt instrument is om een bepaald digitaal artefact te karakteriseren.
 • bij een gegeven (deterministische) eindige automaat een algoritme construeren.

B4: Grammatica's

De kandidaat kan:
 • ​​ grammatica's hanteren als hulpmiddel bij de beschrijving van talen.
  • ​De kandidaat kan het concept grammatica's uitleggen aan de hand van ten minste de termen alfabet, woord en productieregels​​.
  • De kandidaat kan bij een gegeven grammatica en gegeven woorden vaststellen of de woorden aan de grammatica voldoen.
  • vwo: De kandidaat kan een gegeven grammatica aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitbreiding van de taal.
  • Formele logica is geen onderdeel van dit domein, maar maakt deel uit van keuzedomein G​. ​