Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het examenprogramma

8-2-2018

​​​Het examenprogramma​ informatica havo/vwo bestaat uit:

 • Het vaardighedendomein A is voor alle leerlingen. Hierin zijn, vergelijkbaar met de andere bètavakken, zowel algemene vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden als informatica-specifieke vaardigheden opgenomen
 • Vijf inhoudelijke domeinen, B t/m F, vormen samen met A het kernprogramma en zijn voor alle leerlingen verplicht. In een tabel hieronder staan de onderwerpen van ook deze vijf domeinen.
 • Er zijn twaalf keuzedomeinen​ waar leerlingen of de school een keuze uit moeten maken. Een havoleerling moet twee van deze keuzethema's doen, een vwo-leerling vier. Zowel een havo- als een vwo-leerling moet ten minste één keuzethema doen uit domein G t/m N en ten minste één keuzethema uit domein O t/m R. In de tweede tabel hieronder staan de onderwerpen van deze domeinen.​
 • Samengevat:
  ​Onderdeel​HAVO​VWO
  ​Domein A​verplicht​verplicht​
  ​Domein B t/m F​verplicht​verplicht
  ​Domein G t/m N​1 kiezenten minste ​1 kiezen
  ​Domein O t/m R1 kiezen​​ten minste 1 kiezen
  Keuzedomeinen​2​4

Domein

Onderwerp

Status

AVaardighedenKernprogramma
BGrondslagenKernprogramma
CInformatieKernprogramma
DProgrammerenKernprogramma
EArchitectuurKernprogramma
FInteractieKernprogramma
GAlgoritmiek, berekenbaarheid en logicaKeuze
HDatabasesKeuze
ICognitive computingKeuze
JProgrammeerparadigma'sKeuze
KComputerarchitectuurKeuze
LNetwerkenKeuze
MPhysical computingKeuze
NSecurityKeuze
OUsabilityKeuze
PUser experienceKeuze
QMaatschappelijke en individuele invloed van informaticaKeuze
RComputational scienceKeuze