Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Algemene informatie

5-11-2018

Vanaf 1 augustus 2019 treedt het vernieuwde examenprogramma informatica havo/vwo in werking. Deze handreiking biedt u verschillende hulpmiddelen om dit vernieuwde examenprogramma om te zetten in een goed programma voor uw lessen informatica:

  • Het onderdeel Het examenprogramma beschrijft hoe u de eindtermen zou kunnen uitwerken, toelichtingen op eindtermen, begrippen en concepten, voorbeelden van contexten en toepassingen, en waar u mogelijk verschil kan aanbrengen tussen havo en vwo.
  • Het onderdeel Het PTA helpt u bij het opzetten van een heel programma voor de bovenbouw: Hoeveel tijd besteedt u aan elk onderdeel? Welke onderdelen passen goed samen? Hoe toetst u de verschillende onderdelen?
  • Het onderdeel Toetsen in het schoolexamen gaat dieper in op toetsen. Het beschrijft verschillende typen toetsen, geeft tips bij het maken van toetsen en bevat een aantal voorbeeldtoetsen.
  • Het onderdeel Afstemming met andere vakken beschrijft mogelijkheden tot samenwerking met andere vakken en vakgebieden.​
  • Het onderdeel Invoering biedt een overzicht van de verschillende belangrijke stappen in het invoeringsproces en geeft een overzicht van wanneer de modules worden ontwikkeld en verschijnen.

In dit onderdeel van de handreiking vindt u: