Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Voorbeeldspecificaties Domein D

3-8-2018
​​​​​​​​D1: Ontwikkelen
De kandidaat kan:
 • werkende programmacomponenten ontwikkelen in een imperatieve programmeertaal naar keuze en daarbij,
  • gebruik maken van aanduidingen voor dataobjecten zoals variabelen en constanten; toewijzing van waarden aan variabelen;
  • gebruik maken van de algoritmische bouwstenen opeenvolging, keuze en herhaling implementeren met behulp van controlestructuren in de gekozen programmeertaal;
  • datatypen implementeren aan de hand van elementaire datatypen en taalconstructies voor datastructuren in de gekozen programmeertaal;
  • gebruik maken van taalconstructies die abstractie ondersteunen;
  • doelgericht gebruik maken van mechanismen om de leesbaarheid van een programmacomponent te vergroten, zoals kiezen van betekenisvolle namen voor dataobjecten, gebruik van procedures en functies, commentaar, en suggestieve lay-out;
  • debugging en testen inzetten.
 • vanuit een algoritme een werkend programma ontwikkelen in de gekozen programmeertaal.​
Inspecteren en aanpassen
​De kandidaat kan:
 • de structuur en werking van een gegeven programmacomponent uitleggen.
 • een gegeven programmacomponent evalueren aan de hand van de eigenschappen correctheid, efficiëntie, en leesbaarheid.
 • een bestaande programmacomponent aanpassen
  • als gevolg van een evaluatie van bijvoorbeeld de correctheid, efficiëntie of leesbaarheid van de programmacomponent.
  • als gevolg van een veranderde of uitgebreide doelstelling.​​