Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel HBR

21-4-2016

​​Het werken met keuzevakken bij het profiel Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)

Het examenprogramma HBR bestaat uit het kernprogramma HBR, het profielvak en een verzameling keuzevakken waarbij acht keuzevakken zijn ontwikkeld door de Sector Vernieuwings Commissie. Afhankelijk van het aanbod van de school kunnen leerlingen keuzes maken. Keuzevakken kunnen zijn:

 • keuzevakken behorend bij het profiel HBR;
 • keuzevakken behorend bij een ander profiel;
 • modulen van een ander profielvak, maximaal twee modulen uit een ander profielvak;
 • vrije keuzevakken.

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) moeten minimaal vier keuzevakken kiezen. Leerlingen van de gemengde leerweg (gl) kiezen minimaal twee keuzevakken. Keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

Overzicht keuzevakken die ontwikkeld zijn bij het profiel HBR

Bij het profiel HBR zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

2c1 HBR.jpg 

Verdiepend:

 • Gastheerschapspecialisatie
 • Brood- en banketspecialisatie
 • Evenementen
 • Keukenspecialisatie

Verbredend:

 • Patisserie
 • De bijzondere keuken
 • Traiteur
 • Facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Scholen mogen ook keuzevakken uit een ander profiel scholen aanbieden. De school kan zich bij hun keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.
De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.
De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.

De keuze voor het ontwikkelen van deze keuzevakken is genomen door de Sector Vernieuwings Commissie Economie (SVC) en de werkgroep kern-keuzeprogramma's. Daarbij zijn gesprekken geweest met platforms vmbo, de sectoradviescommissie, brancheverenigingen en er is een intensieve samenwerking geweest met de pilotscholen. Deze hebben adviezen gegeven over de keuzevakken en input geleverd bij het ontwikkelen van de inhoud van de keuzevakken. Uitgangspunten en criteria bij het maken van deze keuzes is geweest:

 1. aansluiting met- en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbreding dan wel verdieping bij het profielvak;
 4. uitvoerbaarheid en organiseerbaarheid.

Achterliggende gedachten bij de keuzes voor het profielvak HBR en de bijbehorende keuzevakken is te lezen in Het ontstaan van het profiel HBR.
 
De transitie van de onderliggende afdelingen consumptief-breed, consumptief horeca en consumptief bakken naar het profielvak HBR met verdiepende en/of verbredende keuzevakken past in dit toekomstbeeld.
Via de link naar S-BB vindt u bij de sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid onderstaand schema gedetailleerd uitgewerkt in kwalificatiedossiers.

Het profiel HBR is voorbereidend op het mbo:

2c2 HBR.jpg 

 2c3 HBR.JPG