Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Vakinhoud
 • Horeca, bakkerij en recreatie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
Trefwoorden
 • evenementen

Uitwerking van keuzevakken

2-2-2017

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het examenprogramma omzetten in een onderwijsprogramma. Dat betekent dat scholen ook zelf bepalen in welke volgorde het profielvak en de keuzevakken aangeboden worden: na elkaar, naast elkaar of in elkaar ofwel op een geïntegreerde wijze. Een en ander zal afhangen van het moment waarop de school gekozen heeft het centraal examen af te nemen. Dit kan in leerjaar 3 of in leerjaar 4.

Wanneer de school beslist een keuzevak aan te bieden dan heeft dit consequenties voor de inhoud van het onderwijsprogramma. Docenten moeten gaan nadenken over de inhoud en organisatie van theorielessen en praktijkopdrachten. Kortom: docenten moeten antwoord geven op de vraag:

"Wat is er nodig om de leerlingen in staat te stellen de eindtermen van dit keuzevak te behalen?"

Docenten maken daarvoor een "plan om te leren, een leerplan!"

Bij "lees meer" kunt u informatie vinden en inspiratie opdoen om uw onderwijsprogramma gestalte te geven.

HBR keuzevakken.JPG 

De verdiepende keuzevakken Horeca, bakkerij en recreatie:

 • Gastheerspecialisatie
 • Brood- en banketspecialisatie
 • Keukenspecialisatie
 • Evenementen 

De verbredende keuzevakken Horeca, bakkerij en recreatie:

 • Patisserie
 • De bijzondere keuken
 • Traiteur
 • Facilitaire dienstverlening