Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Brood- en banketspecialiteiten

21-3-2017

Een bijdrage leveren aan het beheren en vervaardigen van brood- en banketspecialiteiten, gekenmerkt door een complexer productieproces, onder andere ten aanzien van:

 • Speltbrood
 • Desembrood
 • Klein brood
 • Luxe- en speciaalbrood
 • Meergranenbrood
 • Volkorenbrood
 • Roggebrood
 • Buitenlands brood
 • Feestelijk brood

In de profielmodule is sprake van twee soorten brood (wit en bruin), maar in het keuzevak is dit uit te breiden met meerdere soorten.

Bij banketspecialisatie kan gedacht worden aan:

 • Vruchtentaartrecepten
 • Taartrecepten met koek
 • Taartrecepten met noten

Verder kunnen de volgende websites nog de nodige handreikingen bieden voor het keuzevak brood- en banketspecialisatie voor de invulling van 80-120 uur.

BB1.JPGbb7.JPG
bb3.JPGbb4.JPG
bb5.JPGbb6.JPG