Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Economie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Evenementen

20-10-2016

"Plan om te leren, een leerplan Evenementen!"

Voor het realiseren van een consistent en overzichtelijk onderwijsprogramma, keuzevak Evenementen in de vorm van een leerplan maken we gebruik van het curriculaire spinnenweb van SLO (zie onderstaande afbeelding).
Het ontwikkelen van een leerplan begint bij de visie. De visie geeft aan waartoe u dit keuzevak aanbiedt. Daarna werkt u elke draad van het web uit. Op deze wijze zorgt u er voor dat alle leerplanaspecten evenwichtig en samenhangend aan bod komen en dat er niets "vergeten" wordt.

Een veel voorkomende valkuil is namelijk dat er onevenredig veel aandacht besteed wordt aan bijvoorbeeld de leerinhouden en leeractiviteiten (methode en lessen) waardoor de andere aspecten, zoals bijvoorbeeld toetsing te weinig zijn doordacht en uitgewerkt. De metafoor van het spinnenweb is daarbij verhelderend.​​

161020 cur spin.jpg 

 In de download ziet u de uitwerking van het keuzevak Evenementen.