Handreikingen vmbo

31-7-2018

Hier volgt binnenkort een overzicht van alle vmbo-handreikingen. Dat zal gefaseerd gebeuren. Bezoek daarom regelmatig deze website om te kijken of er nieuwe handreikingen en/of uitwerkingen zijn toegevoegd. Onderstaand treft u een overzicht van de digitale handreikingen die gereed zijn:

Beroepsgerichte profielen

Video

Avo-vakken