​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA
  • Schoolexamen

LOB

30-5-2016

De pagina's over LOB gaan over de kenmerken van LOB, het schrijven van een PTA voor LOB en bieden hulpmiddelen bij de concretisering.

​Klik hier voor informatie over LOB.