​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA
  • Schoolexamen

Inleiding

30-5-2016

De inleiding geeft achtergrondinformatie over de beroepsgerichte profielen en de keuzevakken. Besproken worden onder andere de aanleiding van de vernieuwing, de structuur en de onderwijstijd.

​Klik hier voor informatie over de aanleiding en doelen van deze handreiking.