​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Nadruk op opleiden

7-4-2016

​Een school die de nadruk legt op 'opleiden' zal smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante keuzevakken en zijn doorstroomrelevant. In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt of de leerling een vaststaande leerroute, een arrangement, volgt en wat daarbinnen de keuzemogelijkheden zijn. 

De leerling die precies weet wat hij wil, zal voor een opleidend programma kiezen, als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet in de vierde klas centraal praktisch examen. Het schoolexamen wordt afgenomen in klas 3 en 4 over zowel het profielvak als de keuzevakken. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.

Voorbeeld 1

Het programma in de bovenbouw bouwt voort op het aanbod in de onderbouw. Daar maken leerlingen in een carrousel kennis met dieren, ontwerpen, technieken, voeding en recreatie. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit verschillende richtingen. Het aanbod is afgestemd op de brede uitstroom. Elke richting bestaat uit vier verplichte keuzevakken, verwant aan de richtingen. 

​Richting

​Keuzevakken

​Dier​houden van dieren; gezonde dieren; groene zorg; ondernemen
​Design​bloemwerk; groene vormgeving en styling; fotografie; ondernemen
​Techniek​terreinafwerking; booglassen; motorsystemen; het groene machinepark
​Technologie​milieu, hergebruik en duurzaamheid; besturing en automatisering; robotica; klimaattechnologie.
​Voedingvoeding hoe maak je het?; keuken; bijzondere keuken; bakkerij


Voorbeeld 2

Het Clusius College in Castricum heeft het profielvak Groen uitgewerkt in een leerlijn met de nadruk op de meer landelijk georiënteerde keuzevakken en een leerlijn met de nadruk op de meer stedelijk georiënteerde keuzevakken.

landelijk en stedelijke lln Groen.jpg 

Voorbeeld 3

Een school met een groot aantal leerlingen ontwerpt het programma rond de interesses en brede uitstroom van de leerlingen en het arbeidsmarktperspectief in de regio. Zij richten diverse leerroutes in. Eind leerjaar 2 volgen leerlingen het keuzevak 'Het houden van dieren' dit wordt afgesloten in leerjaar 3. Daarna kiezen leerlingen een van de vier richtingen met een bijbehorend aantal keuzevakken.

​Leerjaar 2

​ ​Het houden van dieren

​Leerjaar 3

Profielmodulen​ ​ ​

​Leerjaar 4                keuze uit 

​Veelzijdig GroenVakkundig verzorgen​Onderhoudende stylist​​Groene omgeving
Het groene machinepark​x
Groei en oogst​x
Werk in tuin en landschap​x​x
Voeding hoe maak je het?​x​x
Groene zorg​x​x
​Bloemwerkx​
Groene vormgeving en styling​x​x
Natuurlijk groen​x