​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

De kern

7-4-2016

​De kern staat voor 'het kernprogramma' en is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken. De kern bestaat uit drie kerndelen:

  • A. Algemene kennis en vaardigheden;
  • B. Professionele kennis en vaardigheden;
  • C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.

De inhoud uit de kern krijgt kleur door de concretisering van het profielvak en de keuzevakken. Het kernprogramma wordt niet als apart deel geëxamineerd, maar altijd in samenhang met het profielvak en de keuzevakken. Meer over het kernprogramma vindt u in de downloads.

Kerndeel A, algemene kennis en vaardigheden

Op verzoek van het veld zijn de algemene kennis en vaardigheden, die voor alle profielen hetzelfde zijn, vervangen door de algemene competenties. Dit is gedaan omdat het groene onderwijs inmiddels zeer vertrouwd is met competenties. In het groene vmbo-onderwijs zijn de proeven van bekwaamheid en is het lesmateriaal gebaseerd op deze competenties. Ook in de doorstroom van vmbo naar mbo vervullen de competenties een belangrijke functie in het onderwijsleerproces. Uit analyse is gebleken dat de algemene competenties zoals die in het groene onderwijs gehanteerd worden voor een zeer groot deel gelijk zijn aan de algemene kennis en vaardigheden in kerndeel A. Voor zover de algemene vaardigheden zich niet of onvolledig lieten vergelijken met de competenties zijn deze verwerkt in kerndeel B of terug te vinden in kerndeel C.

Hoe de kern zich verhoudt tot de competenties is uitgewerkt in een conversietabel (zie downloads).