​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

De inhoud van het profiel Groen

7-4-2016

​Het beroepsgerichte profielvak is ontwikkeld langs twee assen die elkaar kruisen. Op elke as zijn uitersten benoemd. Op de verticale as staat het landelijk gebied tegenover het stedelijk gebied. Met het landelijk gebied wordt het gebied buiten de steden bedoeld, waar landbouw en natuur een belangrijke rol spelen. Het stedelijk gebied staat voor 'het alleen liggende dorp', 'de enkele stad', een aaneenschakeling van dorpen, VINEX-locaties en de grote stad (bijvoorbeeld de Randstad). Op de horizontale as staat de producent tegenover de consument. Zo zijn vier samenhangende kwadranten ontstaan die een duidelijk eigen karakter hebben en tegelijkertijd de volledige breedte van de groene sector laten zien. Dit denkkader dient als uitgangspunt genomen te worden voor de concretisering van het onderwijs. 

Profielmodulen groen.jpg
 Bron: examenprogramma profiel Groen cohort 2016 - 2018.

Leerlingen in bb en kb doen centraal examen in alle vier de modulen. Voor gl-leerlingen zijn twee modulen aangewezen, te weten module 2 en module 4. De motivatie hiervoor is de volgende:

  • deze twee profieldelen vertegenwoordigen het ketendenken (van productie, inrichting, ontwerp tot verkoop en logistiek);
  • de hele groene sector komt in vogelvlucht aan bod en laten de breedte van de sector zien; stedelijk versus landelijk en producent versus consument;
  • de beide modulen bieden een oriëntatie op goede arbeidsperspectieven voor dit niveau (logistiek, levensmiddelentechnologie, milieu, water);
  • de beide modulen zijn haalbaar en interessant voor leerlingen die doorstromen naar mbo;
  • de beide modulen zijn voldoende praktisch en daarmee uitdagend voor leerlingen.