Het examenprogramma Groen

15-10-2018

Het beroepsgerichte examenprogramma van de leerling bestaat uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak bestaat uit vier modulen. Beroepsgerichte keuzevakken kiest de leerling afhankelijk van de leerweg uit het aanbod van de school. De leerling kiest minimaal vier keuzevakken. Er moet echter wel wat te kiezen zijn.

Een bb- en een kb-leerling kiest één profiel en ten minste vier keuzevakken.
Voor een gl-leerling bestaat het examenprogramma uit twee aangewezen profielmodulen  afkomstig uit één profiel  en ten minste twee keuzevakken.

Het beroepsgerichte profiel wordt geëxamineerd in een centraal examen in de vorm van een CSPE (Centraal en Schriftelijk Praktisch Examen). De beroepsgerichte keuzevakken worden getoetst in een schoolexamen. De school mag er ook voor kiezen om delen van het profielvak in schoolexamens te toetsen.​ Wanneer een school hiervoor kiest, dienen de schoolexamens afgenomen te zijn vóór de CSPE's.