​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA
  • Schoolexamen

Rapportage

29-3-2018

Beroepsbeoefenaren (leerlingen) moeten vaak rapporteren over uitgevoerde werkzaamheden, aan collega's of leidinggevenden.

Een gesprek waarin gerapporteerd wordt aan collega's of leidinggevenden heeft over het algemeen de structuur van een Verslag:
identificatie -> gebeurtenissen/feiten

VERSLAGKenmerkende opbouw van een verslag
OpeningEen van de gespreksdeelnemers opent het gesprek, bijvoorbeeld met een groet.
Identificatie1. De gespreksdeelnemers bakenen het onderwerp van het gesprek af: waarover wordt gerapporteerd, over welke gebeurtenis of welk probleem?
Gebeurtenissen/feiten2. Dan wordt verslag gedaan: wat is er gebeurd, wie heeft wat gedaan?  Wat zijn de feiten die zijn waargenomen?
AfsluitingHet gesprek wordt beëindigd met een (vaak korte) afsluitende opmerking en groet. Eventueel wordt verwezen naar het vervolg van de werkzaamheden en/of een volgend overleg.