​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA
  • Schoolexamen

Algemene informatie

30-5-2016

In de algemene informatie wordt het doel en de functie van de handreikingen beschreven en wordt aangegeven voor wie deze handreiking bedoeld is.

​Klik hier voor de algemene informatie.