Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Vragen met korte antwoorden

13-7-2015

Een voorbeeld van een vraag waarop leerlingen een relatief kort antwoord moeten geven.

Omschrijf in 200-300 woorden de volgende begrippen, waarbij je de essentie/het wezenlijke weergeeft:

  1. Marshallhulp;
  2. Trumandoctrine.