Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Opmaak van toetsen

13-7-2015

Het kan zinvol zijn om schoolexamentoetsen, wat lay-out betreft, zoveel mogelijk te laten lijken op de examens van Cito. De opmaak die vanaf 2013 door Cito wordt gebruikt is: Arial 12; regelafstand exact 14 (instellen via opmaak-alinea).

Inleiding op de toets

Elke toets kan worden ingeleid met een aantal aanwijzingen en/of tips, bijvoorbeeld:

Voordat je begint:

 • De toets bestaat uit … vragen en je hebt … lesuur de tijd.
 • Lees de vragen zorgvuldig door. Heb je elk onderdeel van de vraag beantwoord?
 • Schrijf je antwoorden in goed Nederlands.
 • Gebruik geen woorden als iedereen, niemand, nooit, altijd, men.
 • Bij gebruik van woorden als ze, zij, hun, hen, het, hij, dat moet je uitleggen wie of wat je daarmee bedoelt.
 • Bijschriften en toelichtingen zijn onderdeel van de bron.