Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Handelingswerkwoorden

13-7-2015

Hieronder staat een overzicht van handelingswerkwoorden die zijn ontleend aan de (gereviseerde) taxonomie van Bloom.

Lagere denkvaardigheden 

Herinneren (kennis)

Een kennisvraag is er op gericht dat je bepaalde feitelijke informatie kunt onthouden en die later kunt reproduceren. 

 • herkennen;
 • opsommen;
 • definiëren;
 • beschrijven;
 • aangeven;
 • aanduiden;
 • noemen.

Begrijpen (inzichtvragen)

Over inzichtvragen moet je meestal even nadenken, je moet de relevante leerstof onderkennen en het antwoord in eigen woorden weergeven. Je moet de leerstof kunnen uitleggen.

 • uitleggen;
 • toelichten;
 • selecteren en samenvatten;
 • een verklaring geven;
 • in eigen woorden weergeven;
 • een tekening maken van;
 • voorspel gevolgen;
 • voorbeelden geven;
 • uitleggen;
 • grote lijnen aangeven;
 • beschrijven;
 • verschillen en overeenkomsten aangeven (kan ook analyseren zijn).

Toepassen

Bij toepassingsvragen moet je de leerstof in een onbekende situatie gebruiken om een probleem op te lossen.

 • een plan ontwikkelen;
 • oplossingen voorstellen;
 • aantonen/bewijzen dat;
 • laten zien hoe;
 • kennis gebruiken in een situatie;
 • concrete gevallen toetsen aan abstracte definities;
 • een opgave oplossen of berekening maken.

Hogere denkvaardigheden

Analyseren

Bij analysevragen breek je de leerstof op en breng je de onderdelen met elkaar in verband. Daarvoor moet je kritisch en diepgravend studeren. Analysevragen zijn essentieel om kennis uit een leersituatie toe te kunnen passen in de praktijk.

 • in delen splitsen;
 • patronen beschrijven;
 • bewijzen voor conclusies aangeven;
 • classificeren;
 • onderzoeken;
 • vergelijken.

Evalueren (beoordelingsvragen)

Een beoordelingsvraag is gericht op een beargumenteerd oordeel en standpunt. Je beoordeelt een idee op zijn waarde, kiest uit verschillende oplossingen voor een probleem, of je beoordeelt een kunstwerk. Je ontwikkelt en verdedigt een opinie.

 • concluderen;
 • beargumenteren;
 • waarderen/waarde aangeven;
 • bekritiseren;
 • kiezen en de keuze rechtvaardigen;
 • besluiten.

Creëren (ontwerpvragen)

Ontwerpvragen zijn erop gericht onderdelen samen te brengen tot iets nieuws. Je moet creatief omgaan met kennis en inzichten. Bij ontwerpvragen zijn zeer uiteenlopende antwoorden mogelijk.

 • ontwerpen;
 • scheppen;
 • samenstellen;
 • schrijven;
 • ontwikkelen;
 • voorspellen en extrapoleren;
 • combineer kennis op verschillende terreinen.

Contactpersoon