Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Positie van het vak

7-7-2015

Geschiedenis is een keuzevak in de sector Zorg en Welzijn, waarbij moet worden aangetekend dat het bevoegd gezag beslist welke van de vakken maatschappijkunde, geschiedenis en staatsinrichting en aardrijkskunde wordt of worden aangeboden. Geschiedenis kan ook deel uitmaken van het vrije deel van de theoretische leerweg (artikel 10 van de Wet op het voortgezet onderwijs: Theoretische leerweg en sectoren m.a.v.o.).
Het aantal lesuren in de bovenbouw van vmbo-gtl varieert van vijf tot zeven, waarbij het zwaartepunt ligt in de vierde klas; meestal vier lesuren tegenover 2 of 3 in de derde klas.
In 2014 deden 20.516 vmbo leerlingen examen in geschiedenis. Dit is 19% van alle vmbo-leerlingen. Niet meer dan 214 bb-leerlingen (1%) en 291 kb-leerlingen (1%) legden het examen af, tegenover 20.011 kgt-leerlingen (35%).


Bron: Verslag examencampagne 2014.

 

 

Contactpersoon