Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Voorbeelden van een PTA

10-7-2015

Hieronder staan twee voorbeelden van PTA's met telkens een toelichting op de gemaakte keuzes. Uiteraard kunnen deze voorbeelden naar eigen voorkeur worden aangepast. In beide voorbeelden wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven waarop elke toets betrekking heeft. Dit geeft de leerlingen duidelijkheid over wat zij moeten leren en maakt de sectie/schoolleiding/inspectie duidelijk dat aan alle eisen van het schoolexamen wordt voldaan.

Voorbeeld 1

Overwegingen bij dit voorbeeld:

 • Er wordt uitgegaan van één toets per periode.
 • Bij elke toets wordt aangegeven dat de vragen betrekkingen kunnen hebben op zowel  de historische vaardigheden (GS/K/3) als op een bepaald onderwerp (GS/K/6 in periode 1).
 • Bij elke toets wordt vermeld op welk hoofdstuk van de methode de leerstof betrekking heeft.
 • Bij elke toets wordt aangegeven dat de toets betrekking kan hebben op stencils en aantekeningen. Wordt dit namelijk niet vermeld, dan mogen daarover geen vragen worden gesteld.
 • De weging is aangegeven in procenten, waarbij de toetsen in het examenjaar zwaarder tellen dan die in het voorexamenjaar.
 Periode

Toets-

nummer

Datum afsluitingWeging Vorm Duur (minuten)Herkans-baarOmschrijving
31 Toetsweek10%s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/6: De industriële samenleving in Nederland
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
2 Toetsweek10%s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/9: De Koude Oorlog
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
3 Toetsweek10%s50jGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/11: Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
4 Toetsweek10%s50jGS/K/3: Historische vaardigheden
GS/K/5: Staatsinrichting
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
41 Toetsweek20%s50jGS/K3: Historische vaardigheden
GS/K/6: Staatsinrichting
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
2 Toetsweek20%s50jGS/K/3: Historische varadigheden
GS/K/10: Historisch overzicht vanaf 1900
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
3 Toetsweek20%s50jGS/K/3: Historische varadigheden
GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900
Hoofdstuk ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
4 CE     

 

Voorbeeld 2

Overwegingen bij dit voorbeeld: 

 • Er wordt, in principe, uitgegaan van meer dan één toets per periode. Hierdoor wordt de leerstof per toets beperkt.
 • Bij elke toets wordt aangegeven dat de vragen betrekkingen kunnen hebben op zowel  de historische vaardigheden (GS/K/3) als op een bepaald onderwerp (GS/K/6 in periode 1).
 • Bij elke toets wordt vermeld op welk hoofdstuk en welke paragrafen van de methode de leerstof betrekking heeft.
 • Bij elke toets wordt aangegeven dat de toets betrekking kan hebben op stencils en aantekeningen. Wordt dit namelijk niet vermeld, dan mogen daarover geen vragen worden gesteld.
 • Elke toetst telt een, twee of drie keer mee bij het bepalen van het schoolexamencijfer. De toetsen in het voorexamenjaar tellen minder zwaar mee dan de toetsen in het examenjaar. Reden hiervoor is dat leerlingen zo kunnen groeien en eventueel minder goede cijfers in het voorexamenjaar kunnen ophalen.
 • De laatste toets heeft betrekking op het totale Historisch Overzicht vanaf 1900 en telt drie keer mee. Om de leerlingen te laten wennen aan de zittingsduur van het examen wordt deze toets afgenomen in 100 minuten.
 • Vanwege het grote aantal toetsen is geen enkele toets, behalve de laatste, herkansbaar.

 Periode

Toets-

nummer

Weging Vorm Duur (minuten)Herkans-baarOmschrijving
3131a1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/6: De industriële samenleving in Nederland 1
Hoofdstuk ..., paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
31b1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/6: De industriële samenleving in Nederland 2
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
232a1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/9: De Koude Oorlog 1
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
32b1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/9: De Koude Oorlog 2 in Nederland
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
333a1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/11: Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld 1
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
33b1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/11: Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld 2
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
441a1s50nGS/K/3: Historische vaardigheden
GS/K/5: Staatsinrichting 1
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
4141a2s50nGS/K3: Historische vaardigheden
GS/K/6: Staatsinrichting 2
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
41b2s50 nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/10: Historisch Overzicht vanaf 1900  1
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
242a2s50nGS/K/3: Historische vaardigheden
GS/K/10: Historisch overzicht vanaf 1900 2
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
42b2s50nGS/K/3: Historische vaardigheden;
GS/K/10: Historisch Overzicht vanaf 1900 3
Hoofdstuk ... , paragraaf ... t/m ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
343a3s100jGS/K/3: Historische vaardigheden
GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 4
Hoofdstuk ... t/m  ...  van 'naam methode'
Eventuele stencils + aantekeningen
4  CE