Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Waaraan moet u denken bij het schrijven van een PTA?

10-7-2015

Elke school en sectie moet met betrekking tot de inrichting van het schoolexamen een aantal beslissingen nemen:

 • over de verdeling van de studielast over de leerjaren;
 • over de verdeling van de leerstof over de leerjaren;
 • over inhoud, vorm en tijdstip van toetsing (mogen er bijvoorbeeld schoolexamentoetsen gegeven worden in 3 vmbo of alleen in 4 vmbo?);
 • over het aantal schoolexamentoetsen;
 • over de weging van de diverse onderdelen.

Mocht een school geen schoolexamentoetsen kennen in 3 vmbo, dan kan ervoor gekozen worden om het gemiddelde van alle proefwerken mee te laten tellen als één schoolexamentoets met een bepaalde weging.

Voor de verdeling van de leerstof over de leerjaren kunt u gebruikmaken van onderstaand schema.

 • Kies minimaal twee (bb) of drie (kb en gtl) van de mogelijke schoolexamenonderwerpen.
 • Verdeel de twee of drie verplichte onderdelen van het schoolexamen en eventueel de Geschiedenis en staatsinrichting van Nederland en het Historisch Overzicht vanaf 1900 over de zeven perioden.
 • Bepaal of er één of meer praktische opdrachten opgenomen worden in het programma. 
PeriodeOnderwerp
31 
2 
3 
4 
41 
2 
3 
4 centraal examen