Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het PTA

15-10-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Het PTA is een formeel schooldocument waaraan door docenten en leerlingen rechten en plichten kunnen worden ontleend.

In de eerste plaats is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.

In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie. Sommige scholen sturen de inspectie het PTA zoals dat onder kandidaten is verspreid. Andere scholen sturen een uitgebreidere versie.

Onderdelen van het PTA

In het vakspecifieke deel van het PTA worden de volgende onderdelen beschreven:

 1. de onderdelen van het schoolexamen die worden getoetst, verdeeld over de leerjaren;
 2. een specificatie van de te bestuderen stof per onderdeel;
 3. de toetsvorm of opdrachtvorm (schriftelijk, mondeling, praktijkopdracht, praktische opdracht of handelingsopdracht);
 4. het gewicht van de toets of opdracht;
 5. het moment van afname van een toets;
 6. de tijdsduur van de toets;
 7. het al dan niet herkansbaar zijn van een toets.