Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Veranderingen in de structuur van de syllabus

10-7-2015

In de nieuwe syllabus is ernaar gestreefd om meer samenhang in het programma aan te brengen en overlap tussen de verschillen onderdelen te vermijden. Het onderdeel Staatsinrichting van Nederland is in de nieuwe syllabus niet meer een apart onderwerp dat losstaat van het onderwerp Historisch Overzicht van Nederland vanaf 1900, maar is daarin geïntegreerd. Omdat veranderingen in de staatsinrichting van Nederland in de periode 1848-1914 zich niet voordeden in een historisch vacuüm, is voor die periode een historische context toegevoegd. Deze context bestond er al voor de andere perioden.

De structuur van de nieuwe syllabus ziet er nu als volgt uit:

 1. Een onderdeel Geschiedenis en staatsinrichting van Nederland van 1848-1914
  In het eerste deel, de periode 1848-1914 staat de wording van de Nederlandse staatsinrichting in zijn historische context centraal. Dit deel wordt voorafgegaan door een introductie op de staatsinrichting van Nederland, waarin begrippen staan die in de oude syllabus verspreid over het onderdeel staatsinrichting stonden. Het gaat om begrippen die leerlingen moeten kennen om de politieke geschiedenis van Nederland en de wereld en het functioneren van het politieke bestel te begrijpen.

 2. Een onderdeel Historisch Overzicht vanaf 1900
  In dit onderdeel zijn de geschiedenis van Europa (en de wereld) en de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland geïntegreerd. Voor gl/tl-leerlingen zijn bovendien onderdelen van de verrijkingsstof, namelijk Het communisme in de Sovjetunie (1917-1941) en delen van Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949) hierin opgenomen.

De structuur van de oude en de nieuwe syllabus in schema

 

Tabel 1: De structuur van de oude syllabus.

 Staatsinrichting
 Europa en de wereldNederlandPersonen
  Elementen uit het dagelijks leven 
 Voor alle perioden de staatkundige kaart  
 Startpunt 1900  
1900-1914xNederland (1900-1914)x
1914-1918WO I WO I x
1918-1939Interbellum/herstel en crisis Interbellum/herstel en crisis x
1913-1945WO IIWO IIx
1945-1989Europa en de wereldEuropa en de wereldx
vanaf 1990Een nieuwe wereldordeEen nieuwe wereldordex
 Verrijking
1917-1941Russische Revolutie x
1942-1949Gevolgen van het nationalisme in Indonesië x
1945-1979Israël en Palestina x

 

Tabel 2: De structuur van de nieuwe syllabus.

 Europa en de wereldNederlandJaartallen/Personen
  GeschiedenisStaatsinrichting 
   Introductie 
1848-1914 xxx
1914-1918xxxx
1918-1939xxxx
1939-1945xxxx
1945-1989xxxx
na 1989xxxx