Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Veranderingen in de inhoud van de syllabus

10-7-2015

De inhoud van de syllabus is veel minder ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijziging voor alle leerlingen is dat er een historische context is toegevoegd aan het onderdeel staatsinrichting in de periode 1848-1914. De inhoudelijke wijzingen voor bb- en kb-leerlingen zijn verder tamelijk beperkt. Voor gl/tl-leerlingen zijn de veranderingen iets groter. Het verrijkingsdeel De brandhaard Israël/palestina 1945-1979 maakt geen deel meer uit van het centraal examen en ook is een deel van het verrijkingsdeel Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949) geschrapt. Daar staat tegenover dat er een aantal begrippen en gebeurtenissen in de jaren twintig en dertig is toegevoegd aan de geschiedenis van Duitsland in het interbellum (zie tabel 1).

Bij elke periode van het Historisch Overzicht vanaf 1900 staat dat de leerlingen geacht worden de staatkundige kaart van Europa in die periode te kennen en vanaf het interbellum ook de veranderingen in de kaart kunnen verklaren.

Het is niet de bedoeling dat leerlingen gedetailleerd kunnen aangeven hoe op een bepaald tijdstip bepaalde grenzen hebben gelopen, maar wel dat een kaart herkenbaar bij een bepaalde periode hoort als gevolg van bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld: Oost- en West-Duitsland of één Duitsland, de Sovjetunie of Rusland met voormalige Sovjetgebieden etcetera).

Tabel 1: Inhoudelijke verschillen tussen de oude en de nieuwe syllabus.

Vmbo-gl/tlNiet meer in de nieuwe syllabusNieuw in de nieuwe syllabus
AlgemeenElementen uit het dagelijks leven in de verschillende perioden 
StaatsinrichtingEindterm 5 (over rechtspraak) 
1848-1914Enkele begrippen: formatie, regeerakkoord, handtekeningen, publicatieGebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland als context voor staatkundige ontwikkelingen
WO I Dodendraad
Interbellum Enkele gebeurtenissen in de jaren twintig in Duitsland
 Enkele gebeurtenissen in de buitenlandse politiek van Duitsland in de jaren dertig
WO II Een enkele gebeurtenis in WO II
1945-1989 Enkele gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog
Kritiek op gezagsdragers en de oliecrisis (1973)Een enkele ontwikkeling in Nederland in deze periode
Vanaf 1990Europese grondwetEen enkel begrip uit deze periode
Verrijkingsdelen

De volgende aspecten van het onderdeel Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949):

• houding Japan en nationalisten ten opzichte van elkaar en van Nederland(ers) tijdens Tweede Wereldoorlog;
• verschillen in toekomstvisie van de Nederlandse regering (Verenigde Staten van Indonesië als federale staat in een unie met Nederland) en van de Indonesische nationalisten (Republiek Indonesië als onafhankelijke eenheidsstaat);
• het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949;
• nationalistische beweging en vrijheidsstrijd;
• aanwezigheid Nederlandse dienstplichtige militairen.

 
Het hele verrijkingsdeel De brandhaard Israël/Palestina (1945-1979)

 

Vmbo-kb

Niet meer in de nieuwe syllabusNieuw in de nieuwe syllabus
AlgemeenElementen uit het dagelijks leven in de verschillende perioden 
StaatsinrichtingEindterm 5 (over rechtspraak) 
1848-1914Enkele begrippen: formatie, regeerakkoordGebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland als context voor staatkundige ontwikkelingen
WO I Een enkel begrip m.b.t. Nederland tijdens WO I
Interbellum  
WO II Een enkele gebeurtenis in WO II
1945-1989 Enkele gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog
Kritiek op gezagsdragers en de oliecrisis (1973)Een enkele ontwikkeling in Nederland in deze periode
Vanaf 1990 Europese grondwet 

 

Vmbo-bbNiet meer in de nieuwe syllabusNieuw in de nieuwe syllabus
AlgemeenElementen uit het dagelijks leven in de verschillende perioden 
StaatsinrichtingEindterm 5 (over rechtspraak) 
1848-1914Enkele begrippen: formatie, regeerakkoordEnkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland als context voor staatkundige ontwikkelingen
WO I Een enkel begrip m.b.t. Nederland tijdens WO I
Interbellum Een enkele begrip m.b.t. Nederland tijdens de crisis
WO II Een enkele gebeurtenis in WO II
1945-1989 Een enkele gebeurtenis tijdens de Koude Oorlog
 Een enkele ontwikkeling in Nederland in deze periode
Vanaf 1990 Een enkel begrip uit deze periode