Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Samenvatting van de verschillen tussen oude en nieuwe syllabus

10-7-2015
 • Een deel van de begrippen uit het onderdeel Staatsinrichting (namelijk de begrippen die betrekking hebben op de werking van de staatsinrichting en die nodig zijn om de wordingsgeschiedenis te kunnen begrijpen en verklaren) hebben een plaats gekregen in de introductie op de periode 1848-1914.
 • De onderdelen Geschiedenis van Nederland en Staatsinrichting van Nederland zijn in de nieuwe syllabus geïntegreerd.
 • Om het voor leerlingen mogelijk te maken ontwikkelingen op het gebied van staatsinrichting in de periode 1848-1914 in de historische context te plaatsen, zijn voor deze periode historische eindtermen toegevoegd aan het onderdeel Geschiedenis en staatsinrichting van Nederland 1848-1914.
 • Voor het verrijkingsdeel is een andere vorm en gedeeltelijk een andere inhoud gekozen, die beter aansluit op de inhoud van het Historisch Overzicht vanaf 1900:
  • Het verrijkingsdeel De opkomst en de gevolgen van het communisme in de Sovjetunie, als voorbeeld van extreemlinkse dictatuur is geïntegreerd in het Historische Overzicht vanaf 1900.
  • Onderdelen van het verrijkingsdeel Indonesië zijn geïntegreerd in de Geschiedenis en staatsinrichting van Nederland sinds 1848.
  • Het verrijkingsdeel Het ontstaan en de gevolgen van de brandhaard Israël/ Palestina heeft een plaats gekregen in het schoolexamen.
  • Voor gl/tl zijn daarnaast enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen toegevoegd aan het onderdeel Interbellum. Deze hebben respectievelijk betrekking op de jaren twintig in Duitsland en op de buitenlandse politiek van Duitsland in de jaren dertig.
 • Ten slotte is de syllabus up-to-date gemaakt waar het de jongste geschiedenis betreft.
 • Personen en jaartallen worden apart vermeld.
 • De genoemde jaartallen dienen als houvast/kapstok.