Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Preambule examenprogramma

9-7-2015

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen:

 • werken aan vakoverstijgende thema's;
 • leren uitvoeren;
 • leren leren;
 • leren communiceren;
 • leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 • leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak geschiedenis gelden daarnaast voor alle sectoren:

 • oriëntatie op leren en werken (GS/K/1);
 • basisvaardigheden (GS/K/2);
 • leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting (GS/K/3).
  bbkbgl/tl
GS/K/1Oriëntatie op leren en werken   
                      1.De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van geschiedenis en staatsinrichting in de maatschappij.xxx
GS/K/2Basisvaardigheden   
                        2.De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.xxx
GS/K/3Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichtingCECECE
                        3.

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.
xxx