Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Centraal examen

9-7-2015

Het centraal examen geschiedenis heeft voor alle leerlingen betrekking op:

 1. Historische vaardigheden (GS/K/3);
 2. Staatsinrichting van Nederland vanaf 1848 (GS/K/5);
 3. Historisch Overzicht vanaf 1900 (GS/K/10);
 4. Twee thema's bij het Historisch Overzicht vanaf 1900 (GS/V/9) - alleen gtl;
 5. Vaardigheden in samenhang (GS/V/8) – alleen gtl.

1. Historische vaardigheden

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

Het gaat dan om:

 • verschillende typen historische vragen herkennen;
 • bij gegeven historische vragen informatie verwerven;
 • verworven of aangereikte informatie verwerken;
 • principes en procedures die kenmerkend zijn voor de benaderingswijzen van het vak geschiedenis en staatsinrichting toepassen.

2. Staatsinrichting van Nederland 1848-1914

De nieuwe tekst van het examenprogramma luidt:
De kandidaat kan herkennen en beschrijven (voor bb-leerlingen benoemen) hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft en deze ontwikkelingen in verband brengen met belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis vanaf 1848.

3. Historisch Overzicht vanaf 1900

De kandidaat kan herkennen en beschrijven (voor bb-leerlingen benoemen) welke belangrijke  gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.

De nieuwe tekst van het onderdeel GS/V/9 luidt:
Twee thema's bij het Historisch Overzicht vanaf 1900.
De kandidaat kan de volgende thema's herkennen, beschrijven, verklaren en plaatsen in het kader van het Historisch Overzicht vanaf 1900:

Het ontstaan en de gevolgen van:

 • het communisme in de Sovjetunie (1917-1941);
 • Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949).       

Bij het programma voor het centraal examen hoort een syllabus waarin de eisen die tijdens het centraal examen aan leerlingen worden gesteld nader worden gespecificeerd. Deze syllabus kan jaarlijks worden gewijzigd. Om die reden wordt hij hier dan ook niet opgenomen. De actuele syllabus is voor elk examenjaar te vinden op www.examenblad.nl.

Programma voor het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo​

 

bb kb gl/tl
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting CE CE CE
1.

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

 

xxx
GS/K/5Staatsinrichting van Nederland ​CE ​CE ​CE
2.                        De kandidaat kan herkennen en benoemen hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft en deze ontwikkelingen in verband brengen met belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis vanaf 1848.x  
3.De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft en deze ontwikkelingen in verband brengen met belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis vanaf 1848. xx
GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 CE CECE
4.De kandidaat kan herkennen en benoemen welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.x 
5.De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan. x​x
GS/V/8  Vaardigheden in samenhang     ​CE
6.De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.  ​x
GS/V/9 Twee thema's bij het Historisch Overzicht vanaf 1900   ​CE
7.De kandidaat kan de volgende thema's herkennen, beschrijven, verklaren en plaatsen in het kader van het Historisch Overzicht vanaf 1900:​x
 Het ontstaan en de gevolgen van   
 
 • het communisme in de Sovjetunie (1917-1941);
 • Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949).