Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Het examenprogramma

15-10-2018

​​​Het geschiedenisexamenprogramma vmbo bestaat sinds 2008 uit:

  • een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden en drie vakspecifieke onderdelen;
  • het schoolexamen;
  • het centraal examen.

Dit programma ondergaat met ingang van het schooljaar 2016-2017 enkele inhoudelijke en structurele wijzigingen. Meer informatie over het vernieuwde examen vindt u op de website Examenblad.nl.