Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Bronnen

3-7-2015

Bij het samenstellen van deze handreiking zijn met name de volgende bronnen gebruikt: 

 • College voor Toetsing en Examens (2018). Geschiedenis vmbo. Syllabus centraal examen 2018. Geraadpleegd van www.examenblad.nl.
 • Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo. Geraadpleegd van www.examenblad.nl
 • Janssen-Noordman, A.M.B., & Merriënboer Jeroen J.G. van (2002). Innovatief onderwijs ontwerpen. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
 • Kirschner, P.A., Sweller, P. & Clark, E.E. Why minimal guidance during instruction does not work, In: Educational Psychologist, 41 (2), p. 77 - 78.
 • Meijers, F. (2001). Heeft beroepskeuzevoorlichting zin? Naar een strategie van participerend leren, In: Pedagogiek, jrg. 21, 2001.
 • Meijers, F., Kuijpers, M. en Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Platform beroepsonderwijs, februari 2006.
 • Mittendorff K., Sjenitzer T., & Boer den P. (2005). Beter kiezen. Wageningen: STOAS.
 • Wardekker, W. (2005). Beroepsonderwijs en identiteit. Zwolle: Chr. Hogeschool Windesheim, 17 februari 2005.

 

Contactpersoon