Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

20-10-2017

Vaardigheden in samenhang wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/5.

Deze exameneenheid wordt getoetst in het centraal examen. Daarnaast mag het ook getoetst worden in het SE. Dit is niet verplicht.

Exameneenheid MVT/V/5

De kandidaat

  • kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.