Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

MVT/V/1 Leesvaardigheid

20-10-2017

​Leesvaardigheid wordt centraal getoetst. Daarnaast mag leesvaardigheid in het SE getoetst worden, maar dit is niet verplicht.
Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt naast eindterm MVT/K/4 leesvaardigheid ook de eindterm MVT/V/1.

Exameneenheid MVT/V/1

De kandidaat kan: 

 • het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen;
 • conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.

Exameneenheid MVT/K/4

De kandidaat kan: 

 • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte; 
 • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
 • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
 • gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken;
 • verbanden tussen delen van een tekst aangeven.   

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie ‘Leesvaardigheid eindterm MVT/V/1 en het ERK’.

Deze eindterm kan bij uitstek geïntegreerd met MVT/K/4 worden aangeboden en beoordeeld. Zie voor een verdere uitwerking de sectie 'MVT/K/4'.